   "Ave Maria" - Franz Schubert

   "Ave Maria" - Jan Sebastian Bach, Charles Gounod

   "Ave Maria" - Władimir Wawiłow (Giulio Caccinni)

   "Ave Maria" - César Franck

   "Ave Maria" - Gaetano Gionizetti

   "Ave Maria" - Henri Seroka

   "Ave Maria" - Michał Lorenc

   "Ave Maria" - Astor Piazolla

   "Ave Maria" - Luigi Luzzi

   "Ave Maria" - Camille Saint-Saëns

   "Ave Maria" - William Gomez

   "Ave Maria" - Pietro Mascagni

   "Panis angelicus" - César Franck

  "Carska narzeczona" (Mikołaj Rimskij-Korsakow): akt 1 - aria pieśń Lubaszy "Снаряжай скорей, матушка родимая" ["Odziewaj co prędzej, rodzona matulu"]

  "Carska narzeczona" (Mikołaj Rimskij-Korsakow): akt 1 - aria Lubaszy "Нет! Быть не может!" ["Nie! To niemożliwe!"]

  "Carska narzeczona" (Mikołaj Rimskij-Korsakow): akt 2, scena 5 - aria Lubaszy "Вот, до чего я дожила, Григорий" ("Господь тебя осудит") ["Oto czego doczekałam, Grigorij" ("Pan cię osądzi")]

  "Dama pikowa" (Piotr Czajkowski): akt 1, scena  - aria romans Poliny "Подруги милые" ["Przyjaciółki miłe"]

  "Dama pikowa" (Piotr Czajkowski): akt 2, scena 6 - aria Lizy "Ах, истомилась я горем" ["Ach, znużyłam się smutkiem"]

  "Eugeniusz Oniegin" (Piotr Czajkowski): akt 1, scena 2 - aria Tatiany "Пускай погибну я" ["Niechaj zginę"]

   "Barka" We, Wy

   "Będę śpiewał Tobie" U

   "Być bliżej Ciebie chcę" We, U, Wy

   "Cała chwała"

   "Chlebie najcichszy" K

   "Chwalę Ciebie, Panie" U

   "Czarna Madonno" Wy

   "Chleb pielgrzymów" K, U

   "Duchu miłości"

   "Duchu ogniu"

   "Dzięki Ci, Panie"

   "Gdy klęczę przed Tobą" U

   "Gdy łączą się ręce dwie"

   "Głos duszy" - A. Adam

   "Głoś imię Pana" Wy

   "Iskra"

   "Jak łania pragnie wody ze strumienia" K

   "Jest na świecie miłość"

   "Jesteś, Panie, winnym krzewem" K

   "Jezus - najwyższe imię" U

   "Jezus Oblubieńcem naszym jest" Wy

   "Jezu, Tyś jest światłością" O, U

   "Maryjo, śliczna Pani" Wy

   "Miłość to wybór drogi miłości"

   "Miłość trwa"

   "Nie bój się"

   "Nie lękajcie się" Wy

   "Nie lękajcie się żyć dla miłości" We, U, Wy

   "Nie musisz mówić nic" - Amicus U

   "Nie umiem Ci dziękować, Panie" U

   "Niechaj zstąpi Duch Twój" We, Wy

   "Nim świt obudzi noc" We

   "Ofiaruję Tobie" O

   "Ofiaruję Tobie, Panie mój" O

   "Oto są baranki młode" Wy

   "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" We, Wy

   "Pan blisko jest" We, K, U

   "Pan dobry jak chleb" K

   "Pan jest mocą swojego ludu" We, O, U, Wy

   "Panie, wielbię Cię" U

   "Panie pragnienia ludzkich serc" K

   "Pod Twoją obronę" Wy

   "Połóż mnie jak pieczęć" U

   "Przyjaciela mam" U

   "Przykazanie nowe daję wam" We, O

   "Pytam się gwiazdy"

   "Radośnie Panu hymn śpiewajmy" U

   "To przykazanie" O

   "Twe ogrody" U, Wy

   "Twoja miłość"

   "Twoje ręce to mój ląd"

   "Ty, Boże, wszystko wiesz"

   "Ty tylko mnie poprowadź" We, O, Wy

   "W drogę z nami wyrusz, Panie" Wy

   "Warto dla jednej miłości żyć"

   "Wiara, choć pierwsza wśród cnót"

   "Wielbić mego Pana chcę" U

   "Wielbić Pana chcę" U

   "Wierzę w Ciebie, Panie" U

   "Witaj, pokarmie" K

   "Wspaniały Dawco miłości" O

   "Wszystko jest nasze"

   "Wypłyń na głębię" O, Wy

   "Zostań tu" U

   "Zbliżam się w pokorze" K